Introductie Mobiliteitsplan 2023-2040

Aanleiding

Aansluiten op nationaal, regionaal en lokaal beleid

De mobiliteitsopgave in Oirschot is niet op zichzelf staand en is nauw verbonden met de opgaven op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Daarom bestudeerden we beleidsdocumenten en programma’s die samenhangen met dit mobiliteitsplan.

Proces: naar een nieuw mobiliteitsplan

Het doel van dit proces is om te komen tot een nieuw, gedragen, duidelijk en overzichtelijk Mobiliteitsplan voor de gemeente Oirschot dat aansluit bij andere beleidsplannen en -ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio.

Leeswijzer

Het mobiliteitsplan is opgebouwd aan de hand van zes hoofdstukken waarin de belangrijkste thema’s met elkaar verweven zijn.

Oog op Oirschot

Het nieuwe mobiliteitsplan speelt in op demografische kenmerken en ontwikkelingen van Oirschot. Oirschot is met haar ruim 19.000 inwoners een kleine, maar groeiende gemeente in de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Ambitie en doelstellingen

Oirschot is een gemeente waar het verleden samen komt met de toekomst. De gemeente Oirschot bereidt zich voor op de toekomst, maar blijft altijd verbonden met het verleden.

Strategische sporen

Om invulling te geven aan de ambitie voor 2040 en de doelstellingen die daarbij horen, is het belangrijk om eerst uiteen te zetten hoe we dit gaan doen.

Strategisch spoor A: Verbeteren verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een erg belangrijk thema voor de gemeente Oirschot en is een voorwaarde voor een veilige leefomgeving, zoals ook staat beschreven in de gemeentelijke visie Sociale Leefomgeving.

Strategisch spoor B: Stimuleren actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving

Dit strategisch spoor zet in op het stimuleren van actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de voetganger en de fietser.

Strategisch spoor C: Versterken multimodale bereikbaarheid

Dit strategisch spoor zet in op het versterken van de multimodale bereikbaarheid. Hiermee bedoelen we de bereikbaarheid van de gemeente te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of mobiliteitsdiensten. Maar natuurlijk ook met de (vracht)auto.

Toon meer resultaten