Bijlage 4: Overzicht Kruispunten uit knelpunteninventarisatie

In de knelpuntenkaart zijn naast knelpunten gekoppeld aan een specifieke modaliteit ook geografische clusteringen van knelpunten geconstateerd. Deze zijn hieronder weergegeven per kern binnen de gemeente Oirschot. Dit zijn dus punten die zijn aangedragen door stakeholders en maatschappelijke partners. Deze knelpunten worden nader onderzocht binnen het uitvoeringsprogramma. De aanpak van deze knelpunten zal gefaseerd worden uitgevoerd en zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in geplande werkzaamheden van het riool- en wegbeheer. Wanneer na nadere verkeerskundige analyse blijkt dat de verkeersveiligheid in het geding komt bij onderstaande knelpunten worden deze eerder opgepakt.

Oirschot

Bestseweg – Rijkesluistraat - Kempenweg

 • Gevaarlijke rotonde

 • Onoverzichtelijk

 • Terugbrengen naar één rijrichting voor fietsers

 • Wens: Rijkesluistraat autovrij?

 • Wens: Markt autovrij?

Kempenweg – De Korenaar

 • Fietsers en voetgangers in voorrang brengen

 • Voetgangersoversteekplaats aanbrengen

Moorland – de Rijt - Kempenweg

 • Veel auto’s en vrachtverkeer slaan linksaf (vanaf Kempenweg)

 • Rijbanen scheiden om links afslaan te voorkomen

Moorland - Droogmakerij

 • Gevaarlijk en onoverzichtelijk

 • Vreemde knik in de weg die zorgt voor slecht zicht

 • Rijbaan is te small in S-bocht

 • Fietsers en voetgangers op de rijbaan

 • Er mist een stuk voetpad van Slingerbos naar Moorland

Moorland - Eindhovensedijk

 • Fietsbrug

 • Fietsers in voorrang brengen

 • Onoverzichtelijk verkeer van drie richtingen

 • Palen op het pad

 • Snelheid auto’s te hoog

Markt

 • Bewaakt, veilig fietsparkeren en opladen i.p.v. auto’s parkeren

 • Toegankelijkheid mensen met een beperking verbeteren

 • Wens: Markt autovrij?

Rijkesluistraat

 • Smalle voetpaden

‘t Kasteeltje – Hekdam

 • Onduidelijke rotonde

 • Verkeerd gebruik rotonde door auto’s (spookrijden, kanten afsnijden)

Kanaaldijk Zuid – Hekdam (oversteek)

 • Smalle brug

 • Niet haalbaar voor vrachtwagens

 • Belangrijke toegangsweg

 • Veel gevaarlijke situaties

 • Voorrang rijrichtingen omdraaien

 • Gevaarlijke oversteek voor fietsers

Kriekampen – Eindhovensedijk – Rijksweg A58

 • Geluidswal doortrekken

 • Veel sluipverkeer

 • Slecht wegdek voor fietsers

Nieuwedijk – Logtsebaan - Steenrijt

 • Levensgevaarlijke kruising!

 • Onoverzichtelijk

 • Waarschuwingsborden zijn slecht zichtbaar

 • Wie neemt/krijgt voorrang?

Oostelbeers

Langereijt – Esperenweg – De Hanenberg

 • Slecht zicht vanuit Esperenweg richting Langereijt op fietspad

 • Hoge heg en boerderij zorgen voor slecht zicht

Middelbeers

Hoogdijk – Hertog Janstraat - Doornboomstraat

 • Bevoorrading Jumbo zorgt voor blokkade auto’s

Doornboomstraat - Anjerstraat

 • Onduidelijkheid oversteekplaats

 • Doornboomstraat oversteken is gevaarlijk

 • Drukke kruising

 • Geparkeerde auto’s en busjes belemmeren zicht

Hoogdijk – Oranjestraat – Vestdijk

 • Gevaarlijke oversteek voor voetgangers en fietsers

 • Auto’s rijden vaak door rood

 • Te weinig tijd voor kinderen en ouderen om over te steken

 • Geen zicht op verkeer van links vanuit de Oranjestraat

 • Drukte door sluipverkeer A58

Kuikseindseweg – Klompenmaker

 • Onduidelijkheid voorrang

 • Slecht wegdek

 • Slecht zicht zijweg

 • Schoolroute

Kuikseindseweg - Hilleborg

 • Hoge snelheid verkeer

 • Drempel werkt niet

 • Fietsers zijn niet goed zichtbaar vanuit de Hilleborg

 • Slechte verlichting