Deelmobiliteit en OV

Na voetgangers en fietsers, zijn deelmobiliteit en OV de volgende netwerken in het Mobiliteitsplan. Deelmobiliteit wordt nog niet veel gebruikt in de gemeente Oirschot. De focus op mobiliteitsdiensten als volwaardig onderdeel van de mobiliteitsketen past wel in de bredere maatschappelijke trend van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ en sluit aan bij de ontwikkelingen in de regio. Het verbeteren van multimodale bereikbaarheid is ook één van de vier strategische sporen. Het aanbieden van nieuwe mobiliteitsdiensten kan een oplossing bieden voor de afname van het reguliere OV en biedt kansen voor het verbeteren van vraag gestuurde mobiliteit in landelijke kernen en voor personen met een beperkte mobiliteit. Om mensen in aanraking te laten komen met deelmobiliteit wordt er gestimuleerd om mobiliteit op maat te gebruiken. Dit biedt een uitkomst om de gemeente multimodaal bereikbaar te houden en de auto afhankelijkheid te verkleinen. Daarnaast bieden deelfietsen een mogelijkheid voor bezoekers en toeristen om de omgeving te ontdekken.

Belangrijke voorwaarden die Oirschot stelt voor deelmobiliteit en OV zijn:

  • Voor- en natransport van en naar het NS-station in Best en de bushaltes in Oirschot wordt verbeterd. Dit zal in samenwerking met de gemeente Best georganiseerd moeten worden. De deelmobiliteitsaanbieder Felyx is momenteel actief in Best. Door aan te sluiten op het aanbod van deelfietsen of deelscooters rondom het station in Best wordt de ketenreis beter gefaciliteerd en biedt het OV een realistisch alternatief voor de auto.

  • Het faciliteren van (burger)initiatieven voor doelgroepenvervoer op maat wordt aangemoedigd, voorbeelden hiervan zijn Taxbus of Valys.

  • De bereikbaarheid van Oirschot door middel van OV in de avonduren en de weekenden wordt verbeterd door aanbod van deelmobiliteit en/of mobiliteit op maat.

  • Oirschot wil aansluiten op de innovatieve ontwikkelingen in de regio. De gemeente neemt hierin een proactieve houding en wil meewerken aan lopende initiatieven maar is geen koploper. De gemeente zal de regionale ontwikkelingen volgen.

  • OV is duidelijk vindbaar en bereikbaar middels duidelijke bewegwijzering en goede wandel- en fietspaden naar OV-haltes.

  • De kwaliteit van de inrichting van OV-haltes zal voldoen aan de CROW-richtlijnen voor toegankelijkheid passend binnen het IMBK.

  • Bij herontwikkelings- of nieuwbouwprojecten worden de kansen voor het OV afgewogen en moet worden gekeken of een OV-dienst als meerwaarde kan worden geïntegreerd.

Netwerkkaart Deelmobiliteit en OV

Figuur 12: De netwerkkaarten kunnen geraadpleegd worden via deze link

Deelmobiliteit en OV en gedragsverandering

Het beoogde gedrag van de eindgebruiker is, naast de technische oplossing, medebepalend in het voorspoedig gebruik van deelmobiliteit en OV. Aangezien veel inwoners van de gemeente Oirschot nog niet bekend zijn met deelmobiliteit of OV als alternatief van de auto, is het van belang inwoners hiermee in aanraking te brengen door middel van bijvoorbeeld stimuleringscampagnes. De gemeente sluit hiervoor aan bij de regionale werkgeversaanpak. Dit houdt in dat werknemers via hun werkgever worden gestimuleerd om een andere vervoerswijze dan de auto te pakken. Via deze aanpak wordt getracht om het gedrag van de werknemers op de grote werkgevers in Oirschot te beïnvloeden. De werknemers worden hierbij gestimuleerd om de fiets, deelmobiliteit en/ of OV te gebruiken. De gemeente doet dit niet zelf maar maakt hierbij gebruik van de werkgeversaanpak van SmartwayZ.nl.