Netwerken

Aansluitend op de strategische sporen om de ambitie voor 2040 en de doelstellingen die daarbij horen te realiseren, is het een voorwaarde dat de verschillende mobiliteitsnetwerken op orde zijn of worden gebracht. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de netwerken van voetgangers, fietsers, deelmobiliteit en OV, automobiliteit en parkeren en landbouw- en vrachtverkeer beschreven. Hierbij is per modaliteit uitgelicht wat inwoners en stakeholders belangrijk vinden. Dit is door middel van een brede inwonersparticipatie in beeld gebracht. Eind maart en begin april 2022 zijn inwoners gevraagd knelpunten, wensen, en positieve punten aan te geven over verkeer en mobiliteit in de gemeente. Inwoners konden dit aandragen via een online knelpuntenkaart. In totaal hebben ca. 250 mensen ca. 750 punten aangedragen. Deze ingebrachte wensen, knelpunten en positieve punten zijn vertaald in dit mobiliteitsplan naar concrete acties en uitgangspunten. De knelpunten die zijn geplaatst kunnen geraadpleegd worden via deze link.