Landbouw- en vrachtverkeer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer kan in combinatie met lokaal en toeristisch verkeer zorgen voor hinder en leiden tot verkeersonveilige situaties. Tegelijkertijd is het in Oirschot belangrijk dat een aantal locaties goed bereikbaar zijn voor landbouw- en vrachtverkeer. Dit betreft onder andere het vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen, het centrum en de wijkvoorzieningen en winkels. Voor landbouwverkeer is het van belang dat de toegankelijkheid op een aantal hoofdwegen gegarandeerd blijft.

Belangrijke voorwaarden die Oirschot stelt voor landbouwverkeer en vrachtverkeer zijn:

  • Duidelijk gestroomlijnde laad- en lostijden zijn nodig voor vrachtverkeer in het centrum. Dit wordt opgepakt binnen de uitwerking van de centrumvisie.

  • Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen is belangrijk voor vrachtverkeer.

  • Op wegen waar zowel veel vrachtverkeer rijdt als het primaire of secundaire fietsnetwerk overheen gaat, wordt fietsverkeer, indien inpasbaar in de beschikbare ruimte, gescheiden van de rijbaan door vrijliggende fietspaden.

  • Bevoorrading van winkels met CO2 uitstootvrije vrachtvoertuigen is gewenst ter vermindering van overlast aan de omgeving en verbetering van de luchtkwaliteit.

  • Met een netwerk voor landbouwverkeer wordt landbouwverkeer gebundeld en goed gefaciliteerd op de routes die daarvoor het meest geschikt zijn. De gemeente gaat hiervoor een landbouwverkeernetwerk opstellen in samenspraak en in afstemming met de regionale stakeholders om de balans tussen het aanwezige landbouwverkeer en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in woongebieden te ijken. Hierbij is het uitgangspunt dat landbouwverkeer zoveel mogelijk de kernen vermijdt.

Landbouwverkeer en vrachtverkeer en gedragsverandering

De combinatie van landbouw- en vrachtverkeer met kwetsbare verkeersdeelnemers is een aandachtspunt voor verkeersveiligheid. Het is, naast een duidelijke weginrichting conform Duurzaam Veilig, belangrijk dat er wordt ingespeeld op het bewustzijn van zowel de bestuurder van het groot gemotoriseerd verkeer, als de kwetsbare verkeersdeelnemer. Doormiddel van campagnes en scholing kunnen de mogelijke gevaren inzichtelijk gemaakt worden.