Strategische sporen

Om invulling te geven aan de ambitie voor 2040 en de doelstellingen die daarbij horen, is het belangrijk om eerst uiteen te zetten hoe we dit gaan doen. Hiervoor zijn er vier strategische sporen uiteengezet: Verbeteren verkeersveiligheid, stimuleren actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving, versterken multimodale bereikbaarheid en klaar voor de toekomst.