Bijlage 2: Parkeerdruk metingen Oirschot

In Oirschot is een parkeerdrukmeting uitgevoerd door DataCount B.V. in 2022. Hierbij is op 7 april (werkdagavond) en aansluitend in de nacht op 8 april de donderdagnacht (werkdagnacht) in de gehele kern van Oirschot de parkeerdruk gemeten. Hieruit is zichtbaar naar voren gekomen waar de druk het hoogst is en waar nog restcapaciteit beschikbaar is. Deze data zijn beschikbaar in een online dashboard. Hieronder zijn screenshots van het dashboard Parkeerdruk Oirschot opgenomen.

Figuur 14: Screenshots dashboard Parkeerdruk Oirschot